Tilaukset pääkirjaston varastossa olevasta aineistosta ovat pois käytöstä pe 21.12. klo 15 alkaen. Kts. lisätietoja: https://kirjasto.jyu.fi/ajankohtaista/varastotilaukset

Käyttöehdot

Finnan käyttäjät voivat hakea tietoa arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoista. Aineistojen käyttöä koskevat seuraavat ehdot:

  • Kuvailutiedot: Hakutulosten yhteydessä esitettäviä kuvailutietoja voivat kaikki käyttää vapaasti.
  • Digitaaliset aineistot: Digitaalisten aineistojen kohdalla Finnassa on linkki aineistoa hallinnoivan organisaation sivustolle. Näillä sivustoilla oleviin aineistoihin voi liittyä lakiin tai sopimuksiin liittyviä oikeuksia tai rajoituksia. Oikeuksista ja rajoituksista kerrotaan sisältöjä hallinnoivien organisaatioiden sivustoilla.
  • Kuvat: Joidenkin aineistojen kohdalla Finnassa on kuva esimerkiksi museoesineestä, taideteoksesta, valokuvasta tai kirjan kannesta. Näihin ns. esikatselukuviin voi liittyä käytön rajoituksia samalla tavalla kuin aineistoja hallinnoivien organisaatioiden sivustoilla oleviin aineistoihin.