Haku

Kuunnelma ja sen henkilöhahmo

QR-koodi

Kuunnelma ja sen henkilöhahmo

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millainen taidemuoto kuunnelma on sekä miten kuunnelman henkilöhahmot syntyvät ja muovautuvat. Tutkimustulokset on esitetty niin, että ensin taustoitan kuunnelman maailmaa, sitten esittelen kuunnelmahenkilön syntykategorioita kirjailija Kristiina Wallinin haastatteluun perustuen ja lopuksi tarkastelen omien kuunnelmaeditioideni henkilöhahmojen muovautumista muun muassa kompleksisuuden, tietoisuuden kuvauksen tason ja kehittyvyyden osalta.

Monien mahdollisuuksien kuunnelmaa eli radiodraamaa on tutkittu vain vähän. Äänen vivahteilla kuunnelma saavuttaa uusia kertomuksen tasoja, mutta yleisön tavoittavuudessa olisi vielä parannettavaa.

Kristiina Wallinin kuunnelmissa henkilöhahmot syntyivät tiedostamatta, mutta syntyprosessissa oli havaittavissa eri tapoja. Kuunnelman kirjoittamisprosessiin kuului myös analyyttinen muokkaaminen, jolloin kirjailija mietti henkilöiden välisiä jännitteitä ja kuunnelman rakennetta.

Omissa kuunnelmaeditioissani monet henkilöhahmon ominaisuudet olivat pysyviä. Kompleksisuus, päämäärät ja tietoisuuden kuvauksen taso kuitenkin lisääntyvät editiosta seuraavaan, tosin eivät lineaarisesti vaan sykäyksittäin. Kuunnelmahenkilö myös kehittyi saavuttamaan dramaattisia ja temaattisia päämääriä.

Kuunnelman kirjoittamisprosessin vaikutusta henkilöhahmojen syntyyn ja muovautumiseen olisi selvitettävä lisää seuraavissa tutkimuksissa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet