Search

Mitä milläkin JYKDOK-haulla löydät?

Lainausmerkkien käyttö

Jos haluat tehdä haun tarkasti yhdelläkin hakusanalla, laita sana lainausmerkkeihin. Silloin esim. "sosiaalityö" löytää vain ne viitteet, joissa on sana "sosiaalityö". Jos jätät lainausmerkit pois, hakutulokseen voi tulla myös hakusanan osia sisältäviä sanoja, kuten "työelämä" tai eri taivutusmuotoja, "sosiaalityötä" tms. Jos esim. haluat järjestää viitteet uutuusjärjestykseen, listalle voi silloin nousta viitteitä, jotka ovat kaukana etsimistäsi.

Hakusanan katkaisu * -merkillä

* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä lopusta tai keskeltä:.

test*

löytää mm. hakusanat "test", "testit" ja "testaus", yms. test-alkuiset sanat

te*t

löytää mm. hakusanat "text" ja "termit"

Huomio! Jokerimerkkiä * ei voi käyttää hakutermin ensimmäisenä merkkinä.

Boolen hakuoperaattorit

Useita termejä voit yhdistellä keskenään Boolen hakuoperaattoreilla. Käytettävissä ovat seuraavat operaattorit: AND, +, OR ja NOT.

Huomio! Boolen-hakuoperaattorit kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

AND

AND -operaattoria sanojen välissä käyttäen saat tulokseksi viitteet, joissa ovat kaikki etsityt termit. Jos et kirjoita mitään operaattoria, järjestelmä tekee AND-haun:

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy sekä "sosiologia" että "Eskola":

sosiologia AND Eskola

tai

sosiologia Eskola

kumpikin haku löytää viitteet, joissa on sekä "sosiologia" että "Eskola".

+

+ -merkillä varustetun hakusanan on esiinnyttävä jokaisessa hakutuloksessa:

+sosiologia Eskola

löytää viitteet, joissa on aina sana "sosiologia" ja joissa voi lisäksi olla "Eskola".

OR

OR -operaattoria käytettäessä tuloksena saadaan viitteet, joissa esiintyy yksi tai useampia haetuista termeistä; voit mm. käyttää synonyymejä:

tarkkaavaisuushäiriö OR adhd

löytää viitteet, joissa on joko tarkkaavaisuushäiriö tai adhd tai kumpikin sana.

NOT

NOT-operaattori poistaa hakutuloksista ne viitteet, joissa esiintyy NOT-operaattorin jälkeinen termi:

sosiologia NOT Eskola

löytää viitteet, joissa on termi "sosiologia", mutta ei termiä "Eskola".

Fraasihaut

Tarkan fraasihaun voi tehdä kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin.

"keskiajan historia"

löytää viitteet, joissa on termi "keskiajan historia", mutta ei esimerkiksi "keskiajan kulttuurihistoria".

Fraasihakua voi käyttää myös yksittäisen hakusanan kohdalla, jolloin haku kohdistuu vain annettuun hakusanaan, eikä esimerkiksi muihin taivutusmuotoihin.

Vuosirajaus yms. arvovälihaut

[2002 TO 2003]

Huomio! Sana TO arvojen välillä kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN. Vuosirajauksen voit tehdä myös tarkennetussa haussa kohdassa vuosi.

Etäisyyshaut

~XX hakusanojen etäisyysväli:

"sosiologia Eskola"~10 

löytää termit "sosiologia" ja "Eskola" silloin, kun niiden välillä on enintään 10 sanaa.

Termin painottaminen

^ nostaa termin painoarvoa kyselyssä.

Esimerkki: haussa termin "Eskola" painoarvoa on nostettu:

sosiologia Eskola^5

Hakukentät

Tarkennetun haun sivulla on useita hakukenttiä, joihin voi kirjoittaa hakutermejä ja –lausekkeita sekä hakuoperaattoreita.

Jokaisen hakukentän vieressä on pudotusvalikko, josta voi valita, mihin tietueen kenttään haku kohdistetaan (otsikko, tekijä, ym.). Saman useita termejä yhdistelevän haun voi tarvittaessa kohdistaa useampaan kenttään.

Lisävalikko Hae määrittelee, miten useita hakukenttiä sisältävä kysely käsitellään:

  • Kaikilla termeillä (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
  • Millä tahansa termillä (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.

Lisää hakukenttä –painikkeella lomakkeelle pystyy lisäämään halutun määrän hakukenttiä.

Hakuryhmät

Hakuryhmiä tarvitaan sellaisten kyselyiden laatimisessa, joissa pelkkien hakukenttien yhdistely ei riitä. Jos haun kohteena on esimerkiksi Intian tai Kiinan historia, tuottaa hakujen "Intia", "Kiina" ja "historia" yhdistäminen Kaikilla termeillä (AND) –valinnalla tuloksekseen vain kirjoja, joissa on käsitelty sekä Intiaa että Kiinaa. Jos valintana on Millä tahansa termeistä (OR), tulee tulokseksi kaikki kirjat, joissa on käsitelty Kiinaa, Intiaa tai historiaa.

Hakuryhmien avulla voidaan määritellä hakukenttiä kokonaisuuksiksi ja luoda kyselyitä näitä hyödyntäen. Lisää hakuryhmä –painike lisää uuden ryhmän hakukenttiä, ja Poista hakuryhmä –painikkeella ryhmiä voidaan poistaa. Hakuryhmien välisiä suhteita määritellään käyttäen Kaikki ryhmät (AND) ja Mitkä tahansa ryhmät (OR) –hakuoperaattoreita. Yllä olevan esimerkin Intian tai Kiinan historiasta voi hakuryhmien avulla toteuttaa seuraavasti:

  • Ensimmäisen hakuryhmän hakukenttiin lisätään termit "Intia" ja "Kiina" ja määritellään hakukenttien välinen suhde Hae-alasvetovalikosta Millä tahansa termillä (OR).
  • Luodaan uusi hakuryhmä ja lisätään sen hakukenttään termi "historia". Hakuryhmien väliseksi suhteeksi määritellään Kaikki ryhmät (AND).