Haku

Mitä milläkin JYKDOK-haulla löydät?

Perushaku

Perushaku kohdistuu kaikkiin saatavilla oleviin aineistoihin. Voit rajata hakusi koskemaan tiettyä aineistotyyppiä valitsemalla sen hakusanaa kirjoitettaessa aukeavasta valikosta:

Haun kohdistaminen eri aineistotyyppeihin
 • Tietokannat – JYKissä käytettävissä olevat tieteenalakohtaiset ja monitieteiset viite-, lehti-, yms. tietokannat, joiden omissa käyttöliittymissä voit tehdä monipuolisimmat ja kattavimmat tiedonhaut.
 • Lehdet JYKin kokoelmissa

 • Perushaun hakutulokset esitetään neljällä välilehdellä, joista Kirjaston aineistot -välilehdeltä löytyvät kirjaston omiin kokoelmiin kuuluvat sähköiset ja painetut aineistot sekä tietokannat.

  Tarkennettu haku

  Hakee samat aineistot kuin Perushaku, eli JYKin paikallisen indeksin aineistot. Tarkennetun haun kentästä-pudotusvalikosta voit rajata hakua. Hakukentät yhdistät Boolen operaattoreilla hakuryhmittäin.

  Hakuryhmien käyttö tarkennetussa haussa
  • Nimeke: kirjan, lehden tms. nimi; ”tieteen kuvalehti”
  • Tekijä: henkilö- tai yhteisötekijä; ”virtanen matti”; ”jyväskylän yliopisto”
  • Aihe: asia- ja avainsana, aiheluokka; feminismi; ”information technology”
  • Hyllypaikka: dokumentin sijainti kirjastossa; P Ls Psyk
  • ISBN/ISSN: ISBN 951-26-3705-7 joko väliviivoin tai ilman; ISSN väliviivan kera 0028-9604
  • Julkaisija: kustantajan nimi; springer
  • Sarja: sarjan nimi tai siihen sisältyviä sanoja; biological environmental
  • Julkaisuvuosi: 2000; voit rajata vuoden myös aikajanalla tai tuloksista suodattimilla
  • Sisällysluettelo: sisällysluettelon sisältämiä sanoja; päiväko*

  Halutessasi voit valita vuoden, kielen ja aineistotyypin hakunäytön muista pudotusvalikoista. Hakusi tuloksia tarkenna sivupalkin Rajaa hakua –suodattimilla ja järjestä Järjestä-valikon kautta.

  Kansainvälisten e-aineistojen haku

  Kansainvälisten e-aineistojen haun (Primo Central Index, PCI) kohde on keskitetty elektronisten aineistojen indeksi. Indeksi sisältää suuren joukon eri tiedontuottajien tietokantoja, mm.

  • artikkeleiden kokotekstit sisältäviä tiedelehtipalveluita
  • viitetietokantoja
  • e-kirjoja

  Kv.e-aineistojen haku soveltuu mm. artikkelihakuun silloin, kun tarpeesi ei ole tarkka tiedonhaku aiheestasi, vaan tarvitset muutaman artikkelin tai haluat kartoittaa, minkä verran aiheesta on yleensä kirjoitettu.

  Kansainvälisten e-aineistojen haku ei kata kaikkia JYKissä käytettävissä olevia tietokantoja. Keskeisistä tietokannoista siihen eivät sisälly

  • monitieteinen Web of Science -tietokanta
  • kemian tietokannat SciFinder (Chemical Abstracts) ja Reaxys
  • kotimaisten lehtiartikkeleiden tietokanta ARTO

  Hausta puuttuvien tietokantojen sisältämät artikkeliviitteet löytyvät yleensä muista Kv. e-aineistohakuun sisältyvistä tietokannoista. Myös Kv. e-aineistohausta puuttuvien tietokantojen omiin käyttöliittymiin pääset Perushaun kautta.

  Systemaattiset, tarkat tieteenalakohtaiset tiedonhaut kannattaa tehdä tietokantojen omissa käyttöliittymissä. Huomaa, että Kansainvälisten e-aineistojen haku ei hae paikallisen indeksin aineistoja.

  Haku toimii kuten Perushaku, paitsi

  • rajaukset aineistotyyppeihin eivät ole käytössä.
  • Hakukielenä käytä englantia.
  • Tulosjoukot voivat olla huomattavan suuria. Hakusi tuloksia kannattaa yleensä heti tarkentaa sivupalkin Rajaa hakua –suodattimilla. Voit myös järjestellä tulosjoukkoa eri tavoin Järjestä-valikon kautta.
  PCI-haun hakutuloksen rajaaminen fasetilla

  Tulosjoukko voi sisältää artikkeliviitteiden ohella viitteitä myös muihin aineistoihin. Artikkelien, kirjojen yms. dokumenttien kokotekstit ovat saatavana yliopiston verkkoalueella olevilla koneilla niistä aineistoista, joihin JYK:issä on käyttöoikeus.

  RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan vienti ei ole käytössä tuloslistalta valittavissa viitteissä. Etene viitteestä lähdetietokantaan (esim. Elsevier, ProQuest, Wiley) ja siirrä viite sitä kautta.

  Kv. e-aineistojen tarkennettu haku

  • Toimii kuten Tarkennettu haku.
  • Käytä hakukielenä englantia.
  • Tulosjoukot voivat olla huomattavan suuria. Käsittele kuten PCI-haun tulosjoukkoja.

  PCI-hauista pääset takaisin paikalliseen hakuun klikkaamalla mökkikuvaketta tai JYKDOK-logoa.